Reconstructie van de
Lay Wood formatie van 14-07-2022

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 2.

4. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt naar links.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van de zijde van driehoek 4 linksboven en de verticale middellijn gaat.

6. Construeer een cirkel met het middelpunt op het linker snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn, die door zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn gaat.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 6 aan de rechterkant raakt.

8. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van cirkel 6 en de zijde van driehoek 4 linksboven gaat.

9. Kopieer cirkel 5 naar het rechter snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 9 en de horizontale middellijn, die cirkel 3 aan de rechterkant raakt.

11. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die cirkel 8 aan de rechterkant raakt.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die cirkel 5 aan de rechterkant raakt.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die cirkel 7 aan de rechterkant raakt.

14. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die door het bovenste snijpunt van cirkel 3 en de rechter zijde van driehoek 4 gaat.

15. Kopieer cirkel 5 naar het linker snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn.

16. Kopieer cirkels 10, 11, 12, 13 en 14 naar het linker snijpunt van cirkel 15 en de horizontale middellijn.

17. Cirkels 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 16 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

18. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

19. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

20. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Lay Wood formatie van 14-07-2022.pdf-file

21.
Foto door: Steve AlexanderMet dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY


Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op drie luchtfoto's.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.