Reconstructie van de
Etchilhampton Hill formatie van 24-07-2022

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven regelmatige 16-hoek van cirkel 1, met de punt omhoog. Trek de zestien stralen, van het middelpunt naar de hoekpunten. Nummer de stralen evenals de hoekpunten 1 - 16 met de klok mee, te beginnen bij de top.

3. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten 2 nrs. 4 en 6.

4. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van straal 2 nr. 5 en lijn 3, die door hoekpunt 2 nr. 4 gaat.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 4 aan de linkerkant raakt.

6. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten 2 nrs. 3 en 10.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van lijn 6 en de horizontale middellijn gaat.

8. Kopieer cirkel 7 naar het middelpunt van cirkel 4.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 8 aan de linkerkant raakt.

10. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten 2 nrs. 3 en 7.

11. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van lijn 10 en de horizontale middellijn, die cirkel 8 aan de linkerkant raakt.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 11 aan de rechterkant raakt.

13. Construeer een cirkel met het middelpunt op het linker snijpunt van cirkel 11 en de horizontale middellijn, die door het rechter snijpunt gaat.

14. Kopieer cirkel 13 negen keer, naar het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, en naar de snijpunten van cirkel 5 en stralen 2 nrs. 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 en 16.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die de rechter cirkel 14 aan de rechterkant raakt.

16. Trek vier verbindingslijnen, tussen de snijpunten van cirkel 9 en stralen 2 nrs. 1 en 7 en nrs. 1 en 11, en van hoekpunten 2 nrs. 2 en 16 naar de snijpunten van cirkel 9 en stralen 2 nrs. 11 en 7 respectievelijk, zoals weergegeven.

17. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 7 en de binnenste lijnen 16. Verleng deze lijn totaan cirkel 9 in beide richtingen, zoals weergegeven.

18. Construeer een cirkel concentrisch met de meest linkse cirkel 14, die lijn 17 raakt.

19. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 18 aan de rechterkant raakt.

20. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 18 aan de linkerkant raakt.

21. Trek twee verbindingslijnen, van het snijpunt van cirkel 19 en straal 2 nr. 1 naar de snijpunten van cirkel 9 en stralen 2 nrs. 7 en 11.

22. Kopieer cirkel 13 naar het snijpunt van lijn 17 en straal 2 nr. 9.

23. Construeer een (horizontale) lijn evenwijdig aan lijn 17, die cirkel 22 aan de onderkant raakt, en zich uitstrekt totaan cirkel 9 in beide richtingen.

24. Trek twee verbindingslijnen, van het snijpunt van cirkel 9 en straal 2 nr. 9 naar zijn snijpunten met lijn 23.

25. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 22, die door het middelpunt van cirkel 1 gaat.

26. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten 2 nrs. 6 en 12.

27. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van lijn 26 en straal 2 nr. 9, die cirkel 7 aan de onderkant raakt.

28. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkels 19 en 27.

29. Kopieer cirkel 27 naar het snijpunt van lijn 28 en straal 2 nr. 9.

30. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 7 en straal 2 nr. 9, die cirkel 29 aan de bovenkant raakt.

31. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkels 7 en 30.

32. Kopieer cirkel 30 naar het snijpunt van lijn 31 en straal 2 nr. 9.

33. Trek de verbindingslijn tussen het snijpunt van cirkel 12 en straal 2 nr. 9 en hoekpunt 2 nr. 10.

34. Kopieer cirkel 13 naar het snijpunt van cirkel 12 en straal 2 nr. 9.

35. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 34 en straal 2 nr. 9, die raakt aan lijn 33, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar hoekpunt 2 nr. 10.

36. Construeer een lijn van het onderste snijpunt van cirkel 34 en straal 2 nr. 9, die cirkel 35 aan de onderkant raakt.

37. Kopieer cirkel 13 naar het onderste snijpunt van cirkel 34 en straal 2 nr. 9.

38. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 37 en straal 2 nr. 9, die raakt aan lijn 33, en verplaats deze cirkel naar het middelpunt van cirkel 35.

39. Construeer een lijn van het onderste snijpunt van cirkel 37 en straal 2 nr. 9, die cirkel 38 aan de onderkant raakt.

40. Kopieer cirkel 13 naar het onderste snijpunt van cirkel 37 en straal 2 nr. 9.

41. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 40 en straal 2 nr. 9, die raakt aan lijn 33, en verplaats deze cirkel naar het middelpunt van cirkel 35.

42. Construeer een lijn van het onderste snijpunt van cirkel 40 en straal 2 nr. 9, die cirkel 41 aan de onderkant raakt.

43. Kopieer cirkel 13 naar het onderste snijpunt van cirkel 40 en straal 2 nr. 9.

44. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 43 en straal 2 nr. 9, die raakt aan lijn 33, en verplaats deze cirkel naar het middelpunt van cirkel 35.

45. Construeer een lijn van het onderste snijpunt van cirkel 43 en straal 2 nr. 9, die cirkel 44 aan de onderkant raakt.

46. Kopieer cirkels 35, 38, 41 en 44 naar hoekpunt 2 nr. 8.

47. Kopieer lijnen 33, 36, 39, 42 en 45 onder gelijktijdige spiegeling ten opzichte van straal 2 nr. 9, zoals weergegeven.

48. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten 2 nrs. 8 en 15.

49. Kopieer cirkel 13 drie keer, naar de snijpunten van cirkel 9 en de buitenste lijnen 16, zoals weergegeven.

50. Kopieer cirkel 13 naar het snijpunt van de binnenste lijnen 16, zoals weergegeven.

51. Construeer vier lijnen evenwijdig met lijnen 16 aan de binnen- en buitenkant, die cirkels 49 en 50 aan de overeenkomstige kant raken, zoals weergegeven.

52. Verwijder van cirkels 1 en 12 en lijnen 6, 33, 36, 39, 42, 45, 47 en 48 alle overbodige delen...

53. ...zodat dit patroon overblijft.

54. Kopieer patroon 53 zeven keer, ten opzichte van hoekpunten 2 nrs. 1, 3, 5, 7, 11, 13 en 15, zoals weergegeven.

55. Verwijder van cirkels 5, 14, 19 en 20 en lijnen 17 en 51 alle overbodige delen...

56. ...zodat dit patroon overblijft.

57. Verwijder van stralen 2, en lijnen 16 en 21 alle overbodige delen...

58. ...zodat dit patroon overblijft.

59. Verwijder van cirkels 25, 29 en 32 en lijnen 23, 24 en 51 alle overbodige delen...

60. ...zodat dit patroon overblijft.

61. Cirkel 15 en patronen 53, 54, 56, 58 en 60 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

62. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

63. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Etchilhampton Hill formatie van 24-07-2022.pdf-file

64.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.