Reconstructie van de
Enmill Barn formatie van 24-04-2022

31.
1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 1 met één hoekpunt samenvallend met het hoekpunt rechtsboven van octagon 2.

4. Trek de verbindingslijn tussen de top van octagon 2 en het hoekpunt rechtsonder van vierkant 3.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van lijn 4 en de horizontale middellijn gaat.

6. Trek een horizontale lijn van het bovenste snijpunt van lijn 4 en cirkel 5 naar rechts totaan cirkel 1.

7. Trek een verticale lijn van het snijpunt van lijn 6 en cirkel 1 naar beneden totaan cirkel 1.

8. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 7 raakt.

9. Kopieer cirkel 5 naar het hoekpunt rechtsboven van vierkant 3.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn, die door het onderste snijpunt van cirkels 1 en 9 gaat.

11. Kopieer cirkel 10 drie keer, naar de andere snijpunten van cirkel 8 en de horizontale en verticale middellijn.

12. Cirkels 1, 5, 8, 10 en 11 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

13. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

14. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

15. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Enmill Barn formatie van 24-04-2022.pdf-file

16.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.