Reconstructie van de
Cake Wood formatie van 9-07-2022

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van hexagon 2 en de horizontale middellijn, die cirkel 1 aan de rechterkant raakt.

4. Kopieer cirkel 3 naar het middelpunt van cirkel 1.

5. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 4 met de punt omlaag. Verleng de rechter zijde omhoog totaan hexagon 2.

6. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van hexagon 2 en de verlengde lijn 5, die door het rechter snijpunt van driehoek 5 en de horizontale middellijn gaat.

7. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 6 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

8. Trek een lijn evenwijdig aan de verlengde lijn 5, vanaf het rechter snijpunt van cirkel 4 en de horizontale middellijn totaan lijn 7.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 6, die door het snijpunt van lijnen 7 en 8 gaat.

10. Trek een lijn evenwijdig aan lijn 7, vanaf het snijpunt van de verlengde lijn 5 en cirkel 9 totaan de horizontale middellijn.

11. Verleng de linker zijde van driehoek 5 omlaag, totaan hexagon 2.

12. Construeer een cirkel, die lijn 11, de rechter zijde van driehoek 5 en de horizontale middellijn raakt.

13. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 12, met de punt omlaag. Verleng de rechter zijde omhoog totaan lijn 10.

14. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 6, die door het snijpunt van de verlengde lijn 13 en lijn 10 gaat.

15. Trek een lijn evenwijdig aan lijn 7, vanaf het snijpunt van lijn 8 en cirkel 14 totaan de horizontale middellijn.

16. Trek de verbindingslijn tussen het rechter snijpunt van driehoek 5 en het snijpunt van lijn 7, beide met de horizontale middellijn.

17. Verwijder van de verlengde lijn 5, lijnen 7 en 8, de verlengde lijn 13 en lijnen 15 en 16 alle overbodige delen...

18. ...zodat dit patroon overblijft.

19. Kopieer patroon 18 vier keer, onder gelijktijdig draaien om het middelpunt van cirkel 1, ten opzichte van de andere hoekpunten van hexagon 2, behalve de onderste, zoals weergegeven.

20. Kopieer patroon 19 linksboven als één geheel, van zijn hoekpunt rechtsonder naar het snijpunt van lijn 11 en hexagon 2, zoals weergegeven.

21. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 1, met de punt omhoog.

22. Patronen 18, 19 en 20 en hexagon 21 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

23. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

24. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Cake Wood formatie van 9-07-2022.pdf-file

25.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: The Hampshire Flyer


Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.