Reconstructie van de
Ivinghoe Beacon formatie van 26-07-2002

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven nonagon (regelmatige negenhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van nonagon 2.

4. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van de verticale middellijn en cirkel 1, die door beide dichtstbijzijnde hoekpunten van nonagon 2 gaat.

5. Kopieer cirkel 4 naar het middelpunt van cirkel 1.

6. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 4 aan de bovenkant raakt.

7. Trek de verbindingslijnen van het middelpunt van cirkel 1 naar beide hoekpunten van nonagon 2, die net onder de horizontale middellijn liggen.

8. Kopieer cirkel 4 naar het snijpunt van rechter lijn 7 en cirkel 6.

9. Kopieer cirkel 4 nog twee keer, naar de snijpunten van cirkel 6 met linker lijn 7 en met de bovenste helft van de verticale middellijn.

10. Kopieer cirkel 6 naar het snijpunt van rechter lijn 7 en cirkel 5.

11. Kopieer cirkel 6 nog twee keer, naar de snijpunten van cirkel 5 met linker lijn 7 en met de bovenste helft van de verticale middellijn.

Merk op, dat cirkels 10 en 11 door de snijpunten van cirkel 5 met cirkels 8 en 9 gaan. Dit is verre van triviaal, en zal worden uitgelegd in "Niet passer-en-liniaal constructies".

12. Kopieer cirkel 1 naar het bovenste snijpunt van cirkel 3 en de verticale middellijn.

13. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 12 aan de bovenkant raakt.

14. Construeer een lijn, die cirkels 5 en 8 aan de onderkant raakt. Verleng deze lijn naar rechtsonder tot aan cirkel 13.

15. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het snijpunt van lijn 14 en cirkel 13.

16. Kopieer cirkels 1 en 3 naar het snijpunt van lijn 15 en cirkel 3.

17. Kopieer cirkels 16 twee keer, en verdeel de in totaal 3 paren cirkels gelijkelijk om het middelpunt van cirkel 1.

18. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 10, die cirkel 3 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

19. Construeer een tweede cirkel, concentrisch met cirkel 10, die beide cirkels 9 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

20. Kopieer cirkels 18 en 19 naar het snijpunt van de binnenste cirkel 16 en lijn 14.

21. Verleng lijn 14 naar rechtsonder tot aan de buitenste cirkel 20.

22. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 8, die cirkel 3 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

23. Kopieer cirkels 8 en 22 naar het snijpunt van lijn 21 en de binnenste cirkel 20.

24. Construeer een cirkel, die door de buitenste snijpunten van de buitenste cirkel 16 en de beide buitenste cirkels 17 gaat, en die de binnenste cirkel 23 aan de rechteronderkant raakt.

25. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 24, die de buitenste cirkel 23 aan de rechteronderkant raakt.

26. Kopieer cirkels 20, 23, 24 en 25 twee keer, en verdeel de in totaal 3 groepen cirkels gelijkelijk om het middelpunt van cirkel 1.

27. Cirkels 1, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 24, 25 en 26 is alles wat nodig is voor de reconstructie.

28. Laat alles wat in de formatie zelf niet zichtbaar is weg.Dwf-file met hoge resolutie

29. Maak alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

30. ...of met liggend graan groen. Hiermee is de reconstructie van de Ivinghoe Beacon formatie van 26-07-2002 voltooid.Dwf-file met hoge resolutie

31.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Andrew King
Het uiteindelijke resultaat past redelijk goed op de luchtfoto, maar niet overal precies.

terug

Copyright © 2002, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.


Sinds 1-februari-2005