Reconstructie van de
Roundway Hill formatie van 1999

1. Teken een heptagon, een regelmatige 7-hoek.

2. Een heptagon heeft 2 soorten diagonalen, één soort waarbij elke diagonaal steeds één hoek overslaat ("2de hoeks diagonalen"), en één waarbij steeds twee hoeken worden overgeslagen ("3de hoeks diagonalen"). Teken de "3de hoeks" diagonalen. Deze vormen het basis heptagram, een 7-punts ster, de grootste van de Roundway Hill formatie.

3. Verleng de zijden van het heptagon van stap 1 tot ze elkaar snijden. Zo ontstaat een groter (2de hoeks) heptagram. De snijpunten vormen op hun beurt een heptagon van "hogere-orde".

4. Herhaal dit twee keer...
...eerste keer

5. ...tweede keer

6. Teken in het laatste heptagram de bijbehorende "3de hoeks" diagonalen.

7. Deze omsluiten een kleiner heptagon.

8. Dit heptagon vormt de basis voor het kleine heptagram van de Roundway Hill formatie.

9. Trek vanuit de hoekpunten van dit heptagon lijnen naar overliggende hoeken van het grote heptagon, zoals weergegeven.

10. Hiermee is de basisvorm van het kleine heptagram klaar.

11. Nu de cirkels nog. Deze worden ontleend aan kleinere, lagere-orde heptagons. Om deze te construeren, trek de "2de hoeks" diagonalen van het basis heptagram.

12. Herhaal dit eenmaal…

13. …andermaal…

14. …en een derde maal. De omschreven cirkel van het omvatte heptagon wordt gebruikt voor de grote cirkels.

15. Nog een stap verder levert de kleine cirkels: nu de ingeschreven cirkel van het kleine omvatte heptagon.

16. Alle ingrediënten zijn nu klaar.

17. Verwijderen van alle overtollige lijnen levert de reconstructie op van de Roundway Hill formatie van 1999.

18. Het prachtige "vloerpatroon" verloopt bij benadering volgens de hier getekende streepjeslijnen.

terug

Copyright © 2000, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.


Sinds 1-februari-2005