Reconstructie van de
Barbury Castle formatie van 1999


De foto op de achtergrond is genomen vanuit deze formatie

1. Begin met de buitenste cirkel van de formatie.

2. Trek alle middellijnen onder een hoek van 30°.

3. Construeer een (eerste) hexagon (regelmatige zeshoek).

4. Construeer, ingeschreven in de eerste, een tweede hexagon, zoals weergegeven.

5. Trek de ingeschreven cirkel van dit hexagon. Het vormt de buitenkant van de ring van de formatie.

6. Construeer een gelijkzijdige driehoek, ingeschreven in de buitenste cirkel, als aangegeven.

7. Construeer drie cirkels met het middelpunt op de snijpunten van de middellijnen en de binnencirkel, en rakend aan twee zijden van de gelijkzijdige driehoek (zie figuur). Ze vormen de binnenkanten van de halve-maanpatronen.

8. Construeer opnieuw drie cirkels, met het middelpunt op de binnenste snijpunten van de cirkels uit de vorige stap en eveneens rakend aan twee zijden van de gelijkzijdige driehoek, zoals getoond. Deze vormen de buitenkanten van de halve-maanpatronen.

9. Om de "gangpaden" te maken, construeer weer drie cirkels concentrisch met de voorgaande, die door het snijpunt gaan van de binnencirkel (buitenkant van de ring) van stap 5 en een middellijn, zoals weergegeven.

10. Verleng drie middellijnen tot aan de buitenkant van de drie grote cirkels. Ze worden gebruikt bij de volgende stap.

11. Om de andere "gangpaden" te maken, trek een klein cirkeltje met het middelpunt op het snijpunt van de middellijn en de cirkel van stap 8, en een straal gelijk aan de breedte van het "gangpad". Copieer het cirkeltje naar de snijpunten van de verlengde middellijnen en de grote cirkels, zie figuur.

12. Construeer drie cirkels, concentrisch met de grote cirkels, en aan de binnenkant rakend aan de drie kleine cirkeltjes.

13. De straal van de binnenkant van de ring (uiteraard concentrisch met de buitencirkel) wordt bepaald door de snijpunten van de grote en kleine cirkels (stap 7 en 8), zoals is aangegeven.

14. Nu zijn alle cirkels klaar, om de Barbury Castle formatie van 1999 te kunnen reconstrueren.

15. De uiteindelijke reconstructie verschijnt door alle overtollige delen te verwijderen.

16.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het resultaat, gepast op de originele foto.

terug

Copyright © 2000, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.


Sinds 1-februari-2005