Reconstructie van de
Tawsmead Copse formatie van 1998

1. Begin met het construeren van een heptagon (een regelmatige 7-hoek).

2. Kopieer dit en verplaats het nieuwe heptagon (zonder het te draaien) van punt A naar punt B.

3. Kopieer en verplaats dit nieuwe heptagon (weer zonder te draaien) van punt C naar punt D.

4. Doe hetzelfde van punt E naar punt F.

5. Herhaal dit zo vaak als nodig, totdat dit plaatje ontstaat.

6. Nadat alles binnen de heptagons zwart is gemaakt, lijkt dit de reconstructie te zijn van de Tawsmead Copse formatie van 1998.

7.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Als deze "oplossing" echter wordt vergeleken met de originele foto, dan blijkt het duidelijk niet te passen. De buitenkant past goed, maar voor de binnenkant moeten we een andere oplossing zoeken. Bovendien hebben de grote punten van het binnenste sterpatroon afgeronde hoeken.

8. Om de binnenrand te construeren, trek eerst de rode lijnen zoals hier weergegeven.

9. Trek vervolgens deze blauwe lijnen; rode en blauwe lijnen samen bepalen de afgeronde hoeken van de grote punten van de binnenrand.

10. Om de andere punten te krijgen, trek eerst deze lijnen.

11. Maak een nieuw heptagon, dat hiermee overeenkomt.

12. De rand van het binnenste sterpatroon kan nu geconstrueerd worden uit de verkregen serie lijnen, op deze manier.

13. De rand van het binnenste sterpatroon.

14. Samen met de buitenrand…

15.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
…past het nu netjes!

16. De uiteindelijke reconstructie.

terug

Copyright © 2000, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.


Sinds 1-februari-2005