Reconstructie van de
Danebury Hill formatie van 1998

1. Begin met twee concentrische cirkels, een grote en een kleine. De straal van de kleine is de helft van die van de grote.

2. Construeer een heptagon (een regelmatige 7-hoek), ingeschreven in de grote cirkel.

3. Trek de stralen van het middelpunt van het heptagon naar de hoeken.

4. Als de stralen aan de andere kant van het middelpunt worden doorgetrokken tot aan de cirkel, vormen 14 snijpunten de hoekpunten van een regelmatige 14-hoek.

5. Trek om en om 7 zijden van deze 14-hoek, zoals aangegeven.

6. Construeer 7 cirkels, die elk door naastliggende hoeken van het heptagon gaan, en raken aan de kleinere binnencirkel (aan de dichtstbijzijnde kant).

7. Construeer een kleine cirkel, rakend aan naastliggende stralen van de 14-hoek en rakend aan de overeenkomstige zijde van het heptagon (aan de binnenzijde), zoals aangegeven.

8. Kopieer en verplaats dit cirkeltje, zodat het middelpunt op een hoekpunt van het heptagon komt te liggen.

9. Construeer 7 cirkels concentrisch met de cirkels van stap 6, zodat een nieuwe cirkel raakt aan het kleine cirkeltje van de voorgaande stap (aan de buitenkant), zoals aangegeven.

10. Kopieer en verplaats het kleine cirkeltje van stap 8 zeven keer, zodat de middelpunten samenvallen met de snijpunten van de laatst getekende cirkels (stap 9) en de zijden van de 14-hoek, die in stap 5 zijn getekend, zoals weergegeven.

11. Alle ingrediënten zijn nu klaar.

12. Na het verwijderen van alle overtollige lijnen…

13. …is dit de reconstructie van de Danebury Hill formatie van 1998.

14.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Steve Alexander
Het resultaat past goed op de originele foto.

terug

Copyright © 2000, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.


Sinds 1-februari-2005